پارک آبی وایلد وادی دبی یکی از مکان های تفریحی دبی می باشد. در پارک آبی وایلد وادی دبی می توان hc هیجانات آبی لذت برد و تجربه ای فوق العاده داشت.

نوشته تفریحات