درود و درود دوستای بهتر از جانم ، میخوام در مورد بازار آنتیک و عتیقه فروشی فری کوی استانبول بگم تا حالا خیلی هاتون اومدین ازم پرسیدین بازار بازار آنتیک و عتیقه فروشی فری کوی استانبول مطلب بنویس امروز