فرودگاه میلاس بودروم یکی از بزرگترین فرودگاه های ترکیه است، در این مطلب قصد داریم کمی بیشتر با فرودگاه میلاس بودروم و امکانات آن آشنا شویم.

نوشته آشنایی با فرودگاه میلاس بودروم اولین بار در