سن سباستین:   سن سباستین یکی از تفرجگاه های ساحلی محبوب اسپانیا است که در ناحیه باسک واقع شده است و تنها 19 کیلومتر با کشور فرانسه فاصله دارد. این شهر زیبای ساحلی توسط تپه هایی زیبا