تئاتر زمستانی سوچی تئاتر زمستانی با 946 نفر ظرفیت، بین سال های 1934 تا 1937 و در مرکز سوچی بنا شد. ساختمان تئاتر با سبک نئوکلاسیک و ستون های کرنتین نمای چشمگیری داشته و به نمادی از