استان سر سبز و پوشیده از جنگل نیوبرانزویک کانادا، در دل خود، شهری بزرگ و دیدنی دارد. شهر سنت جان کانادا بزرگترین شهر استان نیوبرانزویک است که با جمعیت 130،000 نفری اش، به عنوان قدیمی ترین شهر