کانادا کشور دیدنی های شگفت انگیز است. از آبشار نیاگارای کانادا تا دریاچه لوئیس و تماشای کوه های راکی، همگی هیجان انگیز است. در این میان، تعداد زیادی از دیدنی های طبیعی و مصنوعی کانادایی وجود دارد