رستوران آبادگران نمک آبرود با فضایی ساده ولی با صفا و صمیمی آماده پذیرایی از مهمانان عزیز خود می باشد. با اینکه ظاهر رستوران یک رستوران معمولی می باشد ولی مشتریان ثابت خود را دارد و همیشه