مونترال دومین شهر بزرگ کانادا است و علاوه بر این که دیدنی های شگفت انگیزی دارد، به عنوان یک مرکز مهم جهانی برای ارتباطات و تجارت هم شناخته می شود. با این که مونترال بعد از تورنتو