کانادا کشور رودها و دریاچه ها است و در بین تمام دریاچه های آن، نام لوئیس به گونه ای دیگر می درخشد. شاید تصورتان از دریاچه لوئیس یک دریاچه ساده باشد اما دریاچه لوئیس باورها و تصورات