موزه ایاصوفیه در استانبول از پربازدیدترین موزه های جهان است که در ابتدا به عنوان کلیسا ساخته شده است. در ادامه به بررسی موزه ایاصوفیه می پردازیم.

نوشته موزه زیبا ایاصوفیه نماد استانبول اولین بار