عربستان سعودی که یکی از بزرگ ترین مقاصد گردشگری مذهبی در جهان به شمار می رود، با داشتن طلای سیاه کشوری ثروتمند است که در دل خاورمیانه و شبه جزیره عربستان آرام گرفته است. عربستان سعودی