۱٫واتیکان (Vatican City) واتیکان (آرام‌گاه سنت پیتر و کلیسای سیستین) جایگاه و مَقر اصلی دین مسیحی ارتودوکس است. در زمان‎‌های باستان کلیسا خود را مرکز زمین دانسته و حتی به‌همین دلیل گالیله را به دادگاه تفتیش عقاید آورده