وقتی اسم شیرینی خانگی میاد همه یاد فرشته و کاپ کیک ها،مافین ، دارک و ناپلئونی های معروفش میوفتند، شیرینی های خانگی این شیرینی فروشی را حتما امتحان کنید.طعم کیکهای خانگی فرشته صنعتی نیست و احساس نمیکنید