فرودگاه آنتالیا یکی از بهترین فرودگاه های کشور ترکیه می باشد، در این مطلب قصد داریم کمی بیشتر با فرودگاه آنتالیا و امکانات فوق العاده آن آشنا شویم.

نوشته آشنایی با فرودگاه آنتالیا و امکانات