بازار مصری ها یا ادویه فروش های استانبول درود دوستای خوبم ، امیدوارم کیفتون کوک باشه ، میخوام در مورد بازار مصری ها یا ادویه فروش های استانبول براتون بگم  خب تو این سرمای زمستون یخبندون یکی