بلیط لحظه آخری شیراز به کرمان بلیط دقیقه 90 شیراز به کرمان در تاریخ 8 مهر سال 1397 ، توسط شرکت هواپیماییه ساها در ساعت 19:15 360.0000 تومان میباشد. اعتبار قیمت برای این لحظه میباشد و هر